Sa bàn địa hình

Cách làm sa bàn địa hình

Làm sa bàn địa hình ở đâu

mo-hinh-khu-dan-cu
mo-hinh-nha-lien-ke-vuon
mo-hinh-chung-cu
mo-hinh-nha-may
mo-hinh-biet-thu
mo-hinh-nha-tho
sa-ban-lien-ket-vung
mo-hinh-qui-hoach
Sa bàn địa hình

Sa bàn địa hình là gì ?

Sa bàn địa hình là dạng sa bàn diễn tả địa hình đồi núi theo mặt cắt ngang chồng lớp theo đúng cao độ thực tế theo tỉ lệ. Thông thường những sa bàn này thuộc các dự án có độ cao như các tỉnh Lâm Đồng , Bình Thuận ....

sa-ban-dia-hinh

Đây là dạng sa bàn địa hình làm bằng fomat cắt lớp và ráp thô cho dự án Hàm Tân -Bình Thuận.

Cách làm sa bàn địa hình

Đầu tiên chúng ta phải có bản đồ địa hình, nếu chưa có chúng ta dựa vào google map để vẽ lại địa hình bằng autocad.

Sau khi có bản đồ địa hình , chúng ta bốc tách bản vẽ ra và cắt từng lớp một từ lớp thấp nhất đến lớp cao nhất . Lưu ý là phải đánh dấu từng lớp để thuận tiện cho việc ráp.

Copyright © 2020 LÀM MÔ HÌNH. All rights reserved. Design by BM WEB Online: 5 | Tuần: 49 | Tổng: 64363
Facebook chat